Hvem kan så rådgive dig når den kommunale myndighed vil anbringe et barn? - psykolog

Når du har en sag om anbringelse af dit barn, så er en af de vigtigste overvejelser du skal gøre, er omkring hvilken rådgiver du skal have til at hjælpe dig.

Derfor er det vigtigt at du vælger folk som du har tillid til, og rådgivere som er kompetente indenfor deres område, som er klar til at hjælpe dig med at føre din sag.

Her vil vi kikke nærmere på psykolog som rådgiver

BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. 

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

Tit ser man i sager om anbringelser, at kommunen ønsker at der udfærdiges en forældreressourceundersøgelse af en psykolog.

Derfor anbefaler vi at påse at der er tale om en autoriseret psykolog som skal stå for denne undersøgelse. Udover at det er en autoriseret psykolog så skal denne også være uafhængig som denne ikke er forudindtaget i din sag. 

Flere advokater og §54-støttepersoner, som arbejder med familier til anbragte børn, har desværre set en tendens til, at nogle psykologer er så afhængige af de sager, som de modtager fra kommunerne, hvorfor man kunne få mistanke om, at den udførte undersøgelse ikke er objektiv, men at psykologens konklusion allerede er fastlagt inden psykologen har foretaget sin undersøgelse eller set resultaterne heraf.

Har du først fået lavet en forældreressourceundersøgelse, som går dig imod, indgår den i din sag mange år frem, hvorfor det er vigtigt, at der er tale om en psykolog, som du har tillid til, og som er uvildig.

Hvis du er forældre til et barn, der er anbragt eller påtænkes anbragt, så skal din kommune tilbyde dig en faglig kompetent støtteperson. Dette er uanset, om der er tale om en frivillig anbringelse eller en tvangsfjernelse. 

Det sker efter servicelovens §54 hvoraf navnet fremkommer. Opgaven som en støtteperson har, kan både være at yde personlig og faglig hjælp og vejledning til dig. Læs mere

En af de allermest centrale rådgivere du vil have omkring dig i en sag om anbringelse er en advokat som uden sammenligning vil kunne være med til at føre din sag overfor kommunen, når kommunen begynder at forberede en sag om anbringelse.

Advokaten kan hjælpe dig som rådgiver med at påpege kommunens eventuelle sagsbehandlingsfejl, og sørge for at du bliver hørt både i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene. Læs mere

Hvis du er forældre til et barn, der er anbragt eller påtænkes anbragt, så kan en privat socialrådgiver hjælpe dig med din sag. 

En privat socialrådgiver kender reglerne for hvordan en sagsgang foretages, og hvordan en sag håndteres i en situation, hvor man kan være udfordret af psykisk sårbarhed eller hvor sagen kan være "groet fast" i den offentlige forvaltning. 

Samtidig kan en privat socialrådgiver yde personlig støtte og coaching i sociale sager.  Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

En bisidder er en person, som bistår dig i mødet med det offentlige. Der findes både bisiddere som du skal betale for at have med, da det er en del af deres hverv, men der findes også frivillige bisiddere som kommer med og hjælper dig med at få orden i kaos så at sige. De skal lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag som er vigtige for dig. 

En bisidder kan også hjælpe dig med at skrive et brev, udfylde et skema eller bede om aktindsigt eller klage over en afgørelse. Læs mere

Search