Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

Landsretten

For mange familier er det et chok, når et barn skal anbringes og det kommer for mange som et slag de ikke regner med at det kommer. Derfor står mange helt uforstående overfor hvad der skal ske når et barn skal anbringes.

Teamet bag Anbragt-Barn.dk/TvangogMagt.dk vil her prøve at guide dig igennem de forskellige emner. således at det bliver lettere at forstå hvad der sker. En anbringelse kan ske både som frivillig og som tvang.

Fjerde og sidste instans er møde i Landsretten. Her har du ret til at have en advokat med.

BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

Din sidste mulighed for vurdering af din sag sker i Landsretten

Skulle du ikke havde fået medhold i din sag senest ved Byrettens afgørelse, så har du som sidste mulighed at få prøvet din sag ved Landsretten. Landsretten har afdelinger i Viborg og København.

Når din sag kommer for i Landsretten vil der deltage 3 dommere og 2 børnesagkyndige ved afgørelsen af din sag.

Det offentlige bliver igen repræsenteret af Kammeradvokaten og din vil også der starte med at redegøre for sagens omstændigheder.

Efter sagens omstændigheder er dokumenteret, så skal du afgive forklaring og dette foregår ved, at du først får oplæst din forklaring, som du afgav for Byretten, og herefter vil der blive stillet supplerende spørgsmål. Når du har afgivet forklaring, så vil sagen blive procederet for Landsretten, som herefter vil komme med en dom inden for en uge, og dommen er endelig. Det vil sige at Landsrettens dom kan du ikke anke til Højesteret.

Børn- og ungeudvalget
Hvad sker der i Ankestyrelsen?
Hvad sker der i Byretten?
Hvad sker der i Landsretten

Search