BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

hilsen redaktionen

Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

For mange familier er det et chok, når et barn skal anbringes og det kommer for mange som et slag de ikke regner med at det kommer. Derfor står mange helt uforstående overfor hvad der skal ske når et barn skal anbringes. Teamet bag Anbragt-Barn.dk/TvangogMagt.dk vil her prøve at guide dig igennem de forskellige emner. således at det bliver lettere at forstå hvad der sker. En anbringelse kan ske både som frivillig og som tvang.

I Danmark anslås det at der er ca 11.-13.000 børn og unge anbragt enten frivilligt eller tvangsanbragt i de forskellige typer af anbringelser, som der findes. Det har ikke været muligt for redaktionen at finde det nøjagtige beløb på hvad det koster samfundet som helhed, men der fornuftigt bud er ca 13-15 mia kroner. Dette er relativt et meget stort beløb af det der bruges samlet via Serviceloven, hvor der årligt bruges i omegnen af 45 mia. kroner til at hjælpe personer som har behov for dette. 

Vi vil her forsøge at beskrive en typisk sag hvad der sker, og typisk med hvem er med til møderne og hvordan foregår det hele. 

Som lovgivningen er lige nu er der 4 instanser, hvor man behandler en sag om anbringelse.

Børn- og ungeudvalget
Hvad sker der i Ankestyrelsen?
Hvad sker der i Byretten?
Hvad sker der i Landsretten

Når der sker det i en sag, at sagsbehandleren vil bringe din sag for Børn- og Ungeudvalget så vil du blive opfordret til at oplyse, hvem du gerne vil have som advokat på din sag. Senest der skal du have en advokat på din sag, og i nogle tilfælde gerne før inden den kører i hårdknude så at sige.

Før mødet i Børn- og Ungeudvalget får du og din advokat tilsendt alle sagens papirer, og medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget vil ligeledes have lejlighed til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Typisk vil det være sådan at når din advokat har fået papirerne, gennemgår de dem for at finde ud af, om kommunen har overholdt lovgivningen, og om kommunen har forsøgt at løse sagen med mindre indgreb end tvangsfjernelse, før sagen kommer for Børn- og Ungeudvalget samt hvorvidt kommunen har oplyst sagen loyalt, herunder medtaget de positive oplysninger i din sag. Læs mere

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen, som du og din advokat ikke er tilfreds med, så har I mulighed for at anke den til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle din klage over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, når de har modtaget denne. 

Når din sag så kommer for Ankestyrelsen til afgørelse, så har du ret til transport til og fra Ankestyrelsen. Det er kommunen, som betaler for denne. Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Efter at din sag om anbringelse har været for Ankestyrelsen, og Ankestyrelsens afgørelse ikke blev som du ønskede så har du mulighed for at få din sag prøve ved en af landets Byretter.

Når din sag kommer for Byrretten, så deltager en dommer og to børnesagkyndige i at behandle sagen. Ankestyrelsen/ kommunen er repræsenteret af Kammeradvokaten, og din advokat vil give møde med dig. Kommunen vil ofte sidde med ved hovedforhandlingen. Læs mere

Skulle du ikke havde fået medhold i din sag senest ved Byrettens afgørelse, så har du som sidste mulighed at få prøvet din sag ved Landsretten. Landsretten har afdelinger i Viborg og København.

Når din sag kommer for i Landsretten vil der deltage 3 dommere og 2 børnesagkyndige ved afgørelsen af din sag. Læs mere

Search