BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

hilsen redaktionen

FN's konventioner

Danmark har tilsluttet sig to internationale konventioner. Helt nøjagtigt drejer det sig om FN's Børnekonvention og FN's Handicapkonvention. Begge konventioner vil vi her prøve at beskrive.

FN's Børnekonvention handler om at landene som har underskrevet konventionen om Barnets Rettigheder skal overholde disse retningslinier der er vedtaget, og ikke en enlig lov, som der kan dømmes og straffes efter.

Hvis landene ikke overholder konventionens indhold, så kan de kritiseres og fordømmes af andre lande og organisationer - som eksempelvis FN's Børnekomitée.

i Danmark arbejder blandt andet Børnerådet for at Børnekonventionen bliver indarbejdet i lovgivning og praksis i alle samfundets sektorer.

FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

FN's Handicapkonvention er forholdsvis ny fra 2006, og handler om rettigheder for personer med handicap. Konventionen siger, at personer med handicap på alle områder skal have lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker.

Når Danmark har sagt ja til en konvention, så skal alle ansatte i staten, regionerne og kommunerne følge konventionen. De skal være med til at sørge for, at personer med handicap får de rettigheder, som konventionen siger, at de skal have.

Du kan læse en kort udgave af konventionen her som Beskæftigelsesministeriet har udgivet.

Den Europæiske Menneskeretskonvention

Danmark har tilsluttet sig to internationale konventioner. Helt nøjagtigt drejer det sig om FN's Børnekonvention og FN's Handicapkonvention. Begge konventioner vil vi her prøve at beskrive.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950 blev vedtaget i Europarådet for at beskytte menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder.

Konventionen, hvis officielle navn er Konvention til beskyttelse af Menneskerettigheder og grundlæggende Frihedsrettigheder, trådte i kraft i 1953. Den blev samme år ratificeret af Danmark, og inkorporeret i dansk ret på lovtrin, dvs hierarkisk under Grundloven, men på lige fod med vedtagne love, i 1992.

Det er dog i Danmark blevet sædvane i dansk retspraksis i stadig større grad at anvende den Europæiske Menneskerettighedskonvention i retsskabende funktion og i lovgivningsprocessen end Grundloven.

Her nedenunder er der en blog, som findes på Facebook - teamet bag Anbragt-Barn.dk - har intet at gøre med TILLYKKE FNs Børnekonvention - FBside, men vi vil gerne fortælle her om hvad der foregår på den FBside

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search